CÁCH DÙNG CÁC LOẠI SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

HP Academy chào bạn, tụi mình luôn biết rằng “So sánh” – một chủ đề quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài viết này, HP Academy sẽ giúp mình sẽ giải thích về cách sử dụng so sánh trong tiếng Anh và cung cấp một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp này nha. 

So sánh là một phương thức so sánh hai hoặc nhiều đối tượng với nhau để thể hiện sự khác biệt hoặc tương đồng giữa chúng. Có ba loại so sánh chính trong tiếng Anh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Trong bài viết hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về so sánh hơn nha.

COMPARISON 

ADJECTIVE: 

 

SHORT ADJ (Tính từ ngắn)LONG ADJ (Tính từ dài) 
 • 1 âm tiết (short, long, cheap,…)
 • 2 âm tiết kết bằng y (happy, busy, wealthy,…)
 • 2 âm tiết trở lên 

 

COMPARATIVE (SO SÁNH HƠN): 

 

 • S1+ be + adj ngắn + ER (than S2)
 • S1 + be + more adj dài  (than S2)

EXAMPLES: 

Adjective ComparativeOpposite
small smallerbigger
talltallershorter
tight (chật, bó)tighterlooser 

(loose /luːs/ : rộng)

expensivemore expensivecheaper
popularmore popularless popular 

 

EXCEPTION (NGOẠI LỆ):

Adjective Comparative
littleless
good/wellbetter
farfurther / farther

NOTE: 

 • farther: về khoảng cách (ex: farther distance)
 • further: về không gian (ex: further information) 

EXERCISE: Listen to two song and fill the gap.

 1. (Shawn Mendes) – Treat You Better

I know I can treat you better 

Than he can 

And any girl like you deserves a gentleman 

Tell me why are we wasting time 

On all your wasted crying

When you should be with me instead 

I know I can treat you better 

Better than he can

 1. (Kelly Clarkson) – Stronger (What Doesn’t Kill You)

What doesn’t kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

What doesn’t kill you makes a fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn’t mean I’m over ’cause you’re gone.

ANSWER:

 1. (Shawn Mendes) – Treat You Better

I know I can treat you better 

Than he can 

And any girl like you deserves a gentleman 

Tell me why are we wasting time 

On all your wasted crying

When you should be with me instead 

I know I can treat you better 

Better than he can

 1. (Kelly Clarkson) – Stronger (What Doesn’t Kill You)

What doesn’t kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

What doesn’t kill you makes a fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn’t mean I’m over ’cause you’re gone.

 

Mong rằng những chia sẻ ở trên đã giúp bạn ôn lại phần ngữ pháp quan trọng “Danh từ” nha. Bạn có thể tải tài liệu PDF của bài học hôm nay [tại đây]. Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng danh từ trong tiếng Anh nha. 

Nếu bạn muốn có thêm tài liệu hữu ích để học tiếng Anh, hãy tham gia khóa học PRE IELTS của HP Academy để tiếp thu kiến thức một cách chính xác và dễ hiểu nhất, cũng như đa dạng hơn trong cấu trúc ngữ pháp của mình. 

Hẹn gặp lại bạn trong bài ngữ pháp tiếp theo nha. 

Tham gia bình luận: