PRE IELTS (2.0-3.5)

khoá học tiếng Anh căn bản, giúp học viên lấy lại kiến thức nền tảng về ngữ pháp, từ vựng, phát âm trước khi bắt đầu học IELTS.

Xem Thêm

BRIDGE IELTS (3.5-4.5)

khoá học dành cho các bạn mới với IELTS. Mục tiêu đầu ra của lớp là bandscore 3.5-4.5

Xem Thêm

HELLO IELTS (4.5-5.5)

khoá học dành cho các bạn mới với IELTS. Mục tiêu đầu ra của lớp là bandscore 4.5-5.5.

Xem Thêm

ROAD IELTS (5.5-6.5+)

khoá luyện thi dành cho các bạn dự định thi IELTS. Mục tiêu đầu ra của lớp là IELTS bandscore 5.5-6.5+.

Xem Thêm

IELTS CẤP TỐC 1 KÈM 1

khoá học IELTS 1 kèm 1 tại HP Academy được thiết kế dành riêng cho các bạn học viên có nhu cầu thi IELTS cấp tốc hoặc các bạn có yêu cầu đặc biệt về thời gian/trình độ. 

Xem Thêm