Cơ SởTên LớpTrình ĐộLịch HọcThời LượngKhai GiảngHọc PhíTình TrạngTư Vấn
HP Gò VấpPRE IELTS2.0-3.5Tối 2-4-6| Ca 20h-21h3040 buổi – 1h30’/buổi19/04/20245.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Tân BìnhPRE IELTS2.0-3.5Tối 3-5-7| Ca 20h-21h3040 buổi – 1h30’/buổi23/04/20245.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Gò VấpBRIDGE IELTS3.5-4.5Tối 2-4-6| Ca 18h-19h3040 buổi – 1h30’/buổi15/04/20246.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Tân BìnhBRIDGE IELTS3.5-4.5Tối 2-4-6| Ca 18h-19h3040 buổi – 1h30’/buổi15/04/20246.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Hub Quận 10BRIDGE IELTS3.5-4.5Tối 3-5-7| Ca 18h00-19h3040 buổi – 1h30’/buổi23/04/20246.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Gò VấpHELLO IELTS4.5-5.5Tối 2-4-6| Ca 19h45-21h3046 buổi – 1h45’/buổi22/04/20247.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Tân BìnhHELLO IELTS4.5-5.5Tối 2-4-6| Ca 18h00-19h4546 buổi – 1h45’/buổi12/04/20247.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Hub Quận 10HELLO IELTS4.5-5.5Tối 2-4-6| Ca 18h00-19h4546 buổi – 1h45’/buổi19/04/20247.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Tân BìnhROAD TO IELTS5.5-6.5+Tối 3-5-7| Ca 18h00-19h4546 buổi – 1h45’/buổi07/04/20248.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Hub Quận 10ROAD TO IELTS5.5-6.5+Tối 2-4-6| Ca 19h45-21h3046 buổi – 1h45’/buổi22/04/20248.000.000Còn Chỗ0909861911
HP Tân BìnhIELTS 1 KÈM 1THEO MỤC TIÊUSắp Xếp3 buổi/tuần - 2h/buổiSắp Xếp7.500.000Còn Chỗ0909861911
HP HUB Quận 10IELTS 1 KÈM 1THEO MỤC TIÊUSắp Xếp3 buổi/tuần - 2h/buổiSắp Xếp7.500.000Còn Chỗ0909861911
HP Gò VấpIELTS 1 KÈM 1THEO MỤC TIÊUSắp Xếp3 buổi/tuần - 2h/buổiSắp Xếp7.500.000Còn Chỗ0909861911

Các Cấp Lớp

PRE IELTS

BRIDGE IELTS

HELLO IELTS

ROAD IELTS