ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Các thầy cô ở HP Academy tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu chuyên ngành giảng dạy (ĐH Sư Phạm TP.HCM, ĐH KHXH & NV, ĐH Sài Gòn,…). Bên cạnh đó, hơn 10 thầy cô cũng đã hoàn thành bậc học Thạc sĩ tại các trường trong và ngoài nước.

—-