https://hpacademy.vn/?page_id=402

Chính sách mới: Hoàn Phí – Bảo Lưu – Học Lại

1. Chính sách hoàn phí sẽ không được áp dụng cho các trường hợp học viên IELTS học theo lớp và chỉ được áp dụng cho lớp 1 kèm 1.

2. Học viên có thể bảo lưu khoá học bằng hình thức thông báo trực tiếp với văn phòng qua fanpage của trung tâm tại địa chỉ www.facebook.com/hpacademy.vn . Khoá học được bảo lưu tối đa trong vòng 6 tháng (180 ngày) kể từ ngày văn phòng nhận được thông báo bảo lưu chính thức.

3. Chính sách học lại được áp dụng như chính sách cũ và không giới hạn số lần học lại trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khoá học đầu tiên. Số buổi nghỉ được hiểu là tổng số buổi vắng mặt (có phép và không phép) trong các khoá cùng cấp độ đã tham dự. Chi tiết tại: https://hpacademy.vn/chinh-sach-hoc-lai-offline/


Các chính sách về Hoàn Phí – Bảo Lưu – Học Lại sẽ được áp dụng cho HP Academy Tân Bình và HP Academy Gò Vấp từ ngày 01/02/2022 và sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

—- Hát Pê là nhà ❤