CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VỀ VIỆC HỌC ONLINE & HỌC TRỰC TIẾP (OFFLINE)

Chính sách học phí về việc học online và học trực tiếp (offline) được áp dụng trong mùa dịch COVID-19 năm 2021 từ ngày 01/08/2021 đến khi có thêm thông báo mới.

Lưu ý: Các bạn đã đóng 100% học phí của khoá học trước sẽ được giảm 15% học phí khi đăng ký và hoàn thành 100% học phí của cấp lớp trên.