CHÍNH SÁCH HỌC LẠI OFFLINE

HP Academy áp dụng chính sách học lại bên dưới cho các cấp lớp IELTS học trực tiếp (offline) tại các cơ sở Tân Bình và Gò Vấp. Thời gian áp dụng chính sách học lại là 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khoá học đầu tiên.