CHÍNH SÁCH HỌC LẠI OFFLINE

HP Academy áp dụng chính sách học lại bên dưới cho các cấp lớp IELTS học trực tiếp (offline) tại các cơ sở Tân Bình và Gò Vấp.