LỘ TRÌNH HỌC

Các cấp lớp tại HP Academy được thiết kế từ trình độ cơ bản đến nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên. Bên cạnh đó, HP Academy còn có mô hình lớp 1 kèm 1 với thời gian, giáo trình được thiết kế riêng cho từng học viên.