NỘI QUY HỌC 1 KÈM 1

1. Đi học đúng giờ, đủ số buổi đã đồng ý khi xếp lớp và thiết kế giáo trình với HP.

2. Trong trường hợp nghỉ/ đổi giờ học, các bạn vui lòng báo trước tối thiểu 60 phút. Các trường hợp báo nghỉ/ đổi sát giờ học và không có lý do chính đáng, cách bạn vẫn “được” tính 1 buổi học.

3. Trong 1 tháng, các bạn học viên chỉ được đổi giờ học tối đa 2-3 lần (tuỳ số buổi học/ tháng). Trong trường hợp bất khả kháng, vui lòng thông báo với văn phòng qua Facebook.

4. Làm bài tập đầy đủ và đúng deadline được giao. Trong trường hợp liên tục không thực hiện đủ các yêu cầu bài tập của thầy cô, Hát Pê sẽ xem xét việc hoàn trả học phí còn lại.

5. Các bạn học viên vui lòng hoàn thành học phí đầu mỗi khoá học tại văn phòng. Thầy cô có quyền từ chối dạy trong trường hợp các bạn chưa hoàn thành học phí. Các trường hợp cần hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ văn phòng.

Hát Pê không phải là trung tâm,

HÁT PÊ LÀ NHÀ.

HP ACADEMY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

IELTS 1 kèm 1IELTS 1 kèm 1

Lớp luyện thi IELTS cấp tốc dành cho các học viên có nhu cầu thi gấp (dưới 6 tháng) với chương trình học được thiết kế riêng theo phương pháp