IELTS 1 kèm 1

Lớp luyện thi IELTS cấp tốc dành cho các học viên có nhu cầu thi gấp (dưới 6 tháng) với chương trình học được thiết kế riêng theo phương pháp học luyện thi (exam-oriented teaching).

Tất cả việc làm bài kiểm tra đầu vào (placement test) và thi thử (mock test), tư vấn xếp lớp, chọn thời điểm thi sẽ được thực hiện bởi thầy cô tại trung tâm.

Related Post